Powrót

Wyjatkowa Kraina

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny„Wyjątkowa Kraina” swoją opieką i wsparciem obejmuje dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 2.5 lat na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w małych grupach ( do 8 dzieci ), opiekę nad dziećmi w każdej grupie sprawuje zawsze nauczyciel-oligofrenopedagog oraz asystent nauczyciela. Często w grupie dzieci znajduje się również psycholog lub logopeda.