Powrót

Studio Architektoniczne FASADA

W okresie kilkunastoletniej działalności biuro opracowało wiele projektów studialnych, koncepcyjnych oraz wielobranżowych projektów budowlano- wykonawczych , na bazie których zrealizowano obiekty kubaturowe, szczególnie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Kompleksowa obsługa inwestorów obejmuje współpracę już na etapie zakupu terenu przez inwestora poprzedzonego analizą możliwości , charakteru i wielkości zabudowy. W kolejnych etapach po zawarciu kontraktu, prowadzimy obsługę procesu inwestycyjnego poprzez pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowej aż do wystąpienia i pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę , a w trakcie realizacji inwestycji pełnimy nadzór autorski.